20 Contoh Otobiografi Bahasa Sunda Diri Sendiri, Teman DLL

  • Kimbrain ID
  • Nov 21, 2023
20 Contoh Otobiografi Bahasa Sunda Diri Sendiri, Teman DLL

Otobiografi merupakan tulisan yang menceritakan tentang perjalanan hidup sendiri mulai dari dilahirkan hingga saat ini. Buat kamu yang sedang belajar tentang otobiografi, di artikel ini kamu akan menemukan banyak contoh otobiografi bahasa Sunda lengkap dalam beragam tema.

Di sini sudah saya tuliskan beberapa contoh otobiografi bahasa Sunda tentang diri sendiri, teman dalam beragam format dan tema yang berbeda-beda. Silakan kamu baca artikel ini sampai selesai. Jangan lupa bagikan link artikel ini ke media sosial kamu juga.

Pengertian Otobiografi Bahasa Sunda

Autobiografi atau otobiografi dalam bahasa Sunda adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh seseorang tentang perjalanan hidupnya sendiri. Tulisan ini biasanya berisi tentang latar belakang kehidupan penulis, pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, dan pencapaian-pencapaian yang telah dicapai.

Secara etimologis, kata “autobiografi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” yang berarti “sendiri”, “bios” yang berarti “hidup”, dan “graphein” yang berarti “menulis”. Jadi, autobiografi secara harfiah berarti “tulisan tentang kehidupan diri sendiri”.

Autobiografi dapat ditulis oleh siapa saja, baik orang biasa maupun tokoh terkenal. Tujuan penulisan autobiografi pun beragam, mulai dari untuk berbagi pengalaman, untuk menginspirasi orang lain, hingga untuk memotivasi diri sendiri.

Dalam bahasa Sunda, autobiografi dapat disebut dengan berbagai istilah, antara lain:

  1. Sajarah hirup
  2. Riwayat hirup
  3. Autobiografi
  4. Kawit
  5. Carita

Unsur Unsur Autobiografi Bahasa Sunda

Sedangkan jika dilihat dari unsur penyusunnya, autobiografi dalam bahasa Sunda ini terdapat beberapa unsur, di antaranya:

1. Sudut Pandang

Sudut pandang yang digunakan dalam autobiografi adalah sudut pandang orang pertama tunggal. Hal ini berarti bahwa penulis menceritakan pengalaman hidupnya sendiri dari sudut pandang dirinya sendiri.

2. Data Diri

Bagian ini berisi tentang data diri penulis, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Data diri ini penting untuk memberikan gambaran umum tentang penulis kepada pembaca.

3. Pengalaman Hidup

Bagian ini berisi tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dialami penulis, baik pengalaman suka maupun duka. Pengalaman hidup ini dapat berupa pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, atau pengalaman sosial.

4. Kesan dan Pesan

Bagian ini berisi tentang kesan dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kesan dan pesan ini dapat berupa pesan moral, pesan motivasi, atau pesan lainnya.

Struktur Autobiografi Bahasa Sunda

Autobiografi dibuat dengan struktur tertentu yang menjadikannya satu kesatuan yang utuh. Hal ini pula yang membuat Autobiografi berbeda dari jenis karya ilmiah lainnya. Adapun struktur Autobiografi bahasa Sunda yaitu:

1. Orientasi

Bagian orientasi berisi tentang data diri penulis, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Data diri ini penting untuk memberikan gambaran umum tentang penulis kepada pembaca.

2. Isi

Bagian isi berisi tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dialami penulis, baik pengalaman suka maupun duka. Pengalaman hidup ini dapat berupa pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, atau pengalaman sosial.

Pengalaman-pengalaman yang diceritakan dalam autobiografi haruslah pengalaman yang penting dan bermakna bagi penulis. Pengalaman-pengalaman ini dapat berupa pengalaman yang mengubah hidup penulis, pengalaman yang mengajarkan suatu pelajaran berharga, atau pengalaman yang menginspirasi orang lain.

3. Reorientasi

Bagian reorientasi berisi tentang kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kesan dan pesan ini dapat berupa pesan moral, pesan motivasi, atau pesan lainnya.

Kesan dan pesan yang disampaikan oleh penulis dapat berupa refleksi diri atas pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya. Kesan dan pesan ini juga dapat berupa harapan atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu.

Contoh Autobiografi Diri Sendiri Bahasa Sunda

Contoh 1

Judul: “Jejak Langkah Abdi”

Sugeng rawuh,

Perkenalkan abdi, namina Maya Fitriani. Abdi dilahirkeun di kota cilik nu damel, Pekalongan, dina tanggal 15 Mei 1990. Hirup abdi diawitan di keluarga anu seueur tapi penuh kasayangan. Bapak abdi pangawasa dagang cilik, sareng ibu abdi téh téh ibu panggonan anu penuh dedikasi.

Masa cilik abdi geus dipuncak ku réwang jeung senang. Abdi téh anak saeutik ti opat jalma. Kakara hirup anu téh séda, bapak jeung ibu abdi ngahaturkeun pendidikan anu leutik tapi ogé ngajelaskeun nilai-nilai moral anu kuat. Abdi tumbuh jadi anak nu ramah jeung rada réwang.

Sanggeus tamat SD, abdi neruskeun pendidikan di SMP Negeri 1 Pekalongan. Di dieu, abdi aktip dina kegiatan ekstrakurikuler, khususna dina rékaman seni. Abdi menemukeun minat di lumpat jeung ngambar. Bakat abdi malah tumuwuh, sareng abdi sering ngadamel dina kompetisi seni di tingkat SMP.

Sanggeus tamat SMP, abdi neruskeun pendidikan di SMA Negeri 2 Pekalongan. Di dieu, abdi malah menemu minat dina sastra. Abdi sering nulis cerita pendek sareng puisi. Kegiatan nulis ieu boga piceun ku abdi nepikeun perasaan sareng pikiran ku kalimah.

Sanggeus tamat SMA, abdi milih ngajalankeun pendidikan kana perguruan tinggi jurusan Sastra Inggris di Universitas Gajah Mada. Di dieu, abdi méh pangéran minat abdi dina nulis sareng seni. Sanggeus perkuliahan, abdi ogé aktip dina organisasi kampus sareng jadi editor di majalah mahasiswa.

Sanggeus lulus tina perguruan tinggi, abdi boga karir minangka panulis lepas. Abdi nulis artikel, cerita pendek, sareng kolom di média anu beulah. Mangga, abdi sanés setiap langkana dina ngajalankeun impi abdi minangka panulis.

Contoh 2

Ngaranna Dewi Anggraeni: Lahir di Tasikmalaya, 30 Desember 1997, anak katilu ti lima anak, buah ti pasangan Kamaruddin jeung Siti Zubaidah. Dewi téh landihanana, lahir di kulawarga anu basajan pisan. Bapana guru honorer di madrasah tsanawiyah, sedengkeun indungna gawéna jadi kuli di pabrik sapatu teu jauh ti imahna. Ti leuleutik sok dijurung ku bapana sangkan salawasna getol ibadah, jujur, jeung bageur ka batur. Nalika yuswa 6 taun, anjeunna ngamimitian atikan di SDN 1 Ciawi, Tasikmalaya, teras saatos lulus anjeunna neraskeun ka SMPN 1 Tasikmalaya taun 2009.

Contoh 3

Ngaranna Dede Suryana: Lahir di Cianjur, 10 Januari 1990, anu katilu ti lima anak, buah ti pasangan Asep Suryana jeung Yati Nurhayati. Dede téh landihanana, lahir di kulawarga anu basajan pisan. Bapana guru honorer di salah sahiji SD di Cianjur, sedengkeun indungna gawéna jadi kuli di pabrik sapatu. Ti leuleutik sok dijurung ku bapana sangkan salawasna getol ibadah, jujur, jeung bageur ka batur. Nalika yuswa 6 taun, anjeunna ngamimitian atikan di SDN 1 Cianjur, teras saatos lulus anjeunna neraskeun ka SMPN 1 Cianjur taun 2003.

Contoh 4

Ngaranna Dede Rohimat: Lahir di Ciamis, 15 Januari 1995, anu katilu ti lima anak, buah ti pasangan Asep Rohimat jeung Yati Nurhayati. Dede téh landihanana, lahir di kulawarga anu basajan pisan. Bapana guru honorer di salah sahiji SD di Ciamis, sedengkeun indungna gawéna jadi kuli di pabrik sapatu. Ti leuleutik sok dijurung ku bapana sangkan salawasna getol ibadah, jujur, jeung bageur ka batur. Nalika yuswa 6 taun, anjeunna ngamimitian atikan di SDN 1 Ciamis, teras saatos lulus anjeunna neraskeun ka SMPN 1 Ciamis taun 2009.

Contoh 5

Ngaranna Dede Sutisna: Lahir di Garut, 20 Januari 1998, anu katilu ti lima anak, buah ti pasangan Asep Sutisna jeung Yati Nurhayati. Dede téh landihanana, lahir di kulawarga anu basajan pisan. Bapana guru honorer di salah sahiji SD di Garut, sedengkeun indungna gawéna jadi kuli di pabrik sapatu. Ti leuleutik sok dijurung ku bapana sangkan salawasna getol ibadah, jujur, jeung bageur ka batur. Nalika yuswa 6 taun, anjeunna ngamimitian atikan di SDN 1 Garut, teras saatos lulus anjeunna neraskeun ka SMPN 1 Garut taun 2009.

Contoh Autobiografi Bahasa Sunda Panjang

Autobiografi: Jeung Sumbangna
Ti Éntuk Anak Anjeun

Hatur Nuhun Pikeun Nutupan Kuring

Pamulang, 15 Juni 1985

Halo, panggarap jeung pamirsa, kuring téh Jeung Sumbangna, lahir di Pamulang, tanggal 15 Juni 1985. Kuring téh anak nu salira ti parantos ngaranna Asep jeung Darsih, sababaraha taun dina kasenian, kuring resep nalika kieu pikeun nuluykeun hayat kuring. Nyarita babaturan di handap ieu, kuring berharap bisa neda jeung silih narima jeung paringkesan ti pamirsa.

Dina Ngadegna: Pamajikan Tumuju Sawah

Ari parantos kuring gaduh rahayat anjeun, dina ngadegna téh rupa-rupa. Sangkan parantos ngalakukeun tilu taun pamajikan di sawah. Tumuju sawah téh kuring ngagaduhan pangalaman anu salira, ngawasa padi, jeung nyieun sawah téh leuleus. Mangrupikeun anjeun nu gaduh hirupna di kota, éta pengalaman téh lebet mahal jeung aya baéna di dasar haté kuring.

Pangajaran di Sekolah Santri

Sajak kuring gaduh tilu taun pamajikan di sawah, pangalaman sastrawan kuring ogé dikabupatenkeun. Dina sasanti anu éta, kuring diwangun ku pangajaran di pondok pesantren. Kuring ngalakonkeun éta pangajaran dina sawatara taun, ngajalankeun sababaraha kitab kuna, jeung ngamimitian hirup anu disadiakeun ku agama. Pikeun kuring, éta mangpaat nepi ka ajaran-ajaran nu kadua di kulawarga.

Sawiosan Nu Leuwih Serius: Pusaka Budaya Sunda

Ngadegna téh leuwih sawiosan nalika kuring lepat dina jeung kahirupan kulawarga. Dina umur kuring anu tos tua, kuring nuntut di Universitas Pasundan di Bandung, henteu jauh tina sababaraha kilometer tina Pamulang. Tapi, keur munding deui kuring ka Bandung téh leuwih méang, nu téh sawiosan kuring di handap ieu: pusaka budaya Sunda. Pikeun nganjangkeun warisan leluhur, kuring nyieun éta lepat kana sorangan.

Contoh Biografi Bahasa Sunda Artis

Biografi Artis Bahasa Sunda: Maudy Ayunda

Maudy Ayunda, lahir di Bandung pada tanggal 15 Juni 1990, adalah seorang artis multitalenta asal Jawa Barat yang telah mencuri perhatian publik dengan bakatnya yang luar biasa. Nama lengkapnya, Maudy Ayunda Suciati, mencerminkan keanggunan dan ketulusan yang ia bawa dalam setiap karya seni yang dihasilkannya.

Maudy Ayunda tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mencintai seni. Ayahnya, seorang seniman wayang kulit terkenal di daerah tersebut, memberikan inspirasi besar baginya untuk mengejar impian seninya. Sejak kecil, Maudy Ayunda telah menunjukkan minatnya dalam berbagai bentuk seni, mulai dari tari tradisional hingga menyanyi.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Seni Bandung, Maudy Ayunda melanjutkan pendidikannya di Institut Seni Indonesia, di mana ia mendalami seni pertunjukan dan seni rupa. Di sana, ia tidak hanya mengasah kemampuannya dalam tari tradisional Sunda, tetapi juga mengeksplorasi dunia teater dan seni lukis.

Puncak kariernya sebagai artis dimulai ketika Maudy Ayunda terpilih sebagai pemeran utama dalam film seni peran berjudul “Sang Raras.” Penampilannya yang mengesankan mendapatkan pujian dari kritikus dan memenangkan beberapa penghargaan di festival film lokal. Setelah itu, ia menjadi salah satu artis yang paling dicari untuk berbagai proyek seni peran.

Selain kemampuan seninya yang luar biasa, Maudy Ayunda juga aktif dalam kegiatan amal di komunitasnya. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak.

Dengan keanggunan, bakat, dan dedikasinya terhadap seni dan kebaikan, Maudy Ayunda terus menjadi inspirasi bagi generasi muda di Jawa Barat dan beyond.

Contoh Biodata Diri Bahasa Sunda Lemes

Biodata Diri Neng Sari:

Nami Lengkap:
Neng Sari Suciati

Ngarojongan:
Wilujeng enjing sadayana, tiis urang Neng Sari. Lamun bisa langkung nyakur ka anjeun sadayana.

Tempat Tanggal Lahir:
Tempo di Bandung, 15 Juni 1990

Alamat Rumah:
Saeur: Bandung, Tatar Sunda

Data Pendidikan:
Sekolah: SMA Seni Bandung
Perguruan Tinggi: Institut Seni Indonesia

Hobi:
Mamancing, nongton wayang golek, serta nyarios ka luhur

Karir:
Tumpak ka dunya seni, dina panggonan akting sareng pertunjukan tari.

Prestasi:
Mimiti karir seni dina “Sang Raras” sareng nembongkeun beberes penghargaan lokal.

Rumpaka:
Sadayana, urang Neng Sari, wungkul sareng hormat ka nu munding. Euweuh kasalahan nu sadayana geus rikala dipikaseurieun.

Tulungtuh:
Lamun aya nu cara bantu atanapi tanya, hormat urang teu kaliwat, tiis seueur, teu masalah, nyerat sareng nyongseurikeun tina batur.

Contoh Biografi Bahasa Sunda Tentang Teman

Biografi Teman Sunda: Teh Ani

Ngarojongan:
Wilujeng tepang deui ka ieu proflin. Naha kieu anjeun teh Ani.

Jeneng:
Ani Rahayu

Asal:
Tepang tina kota Cimahi, deukeut kota Bandung. Raras ngarasa resep kota sunda.

Tempo/Tanggal Lahir:
Ani nyiapkeun masarakat di sabtu kaping 7 bulan Juni, taun 1992.

Sajarah Pendidikan:
Ani geus melewati pangajaran tina SD di Cimahi, terus teu ngaleutikkeun SMP sareng SMA. Ayeuna, Ani sok ngamumule sarjana di universitas ti Bandung.

Ciri Khusus:
Komo-komo pikeun ngahurungkeun jeung rame, Teh Ani teh tiasa disebut jeung almarhum Imuet. Nu maranéhna geus tiasa ngadeukeutkeun haté manéhna, terutama saatos ngajaga balita di lingkungan.

Pekerjaan:
Ayeuna, Ani nyerat di hiji perusahaan téknologi di kota Bandung. Kaendahan haténna anu muncak ngarahkeun manfaat pikeun masyarakat téknologi.

Hobi:
Nguleutik, masak-masakan, sareng nempel ka alam. Jeung tina hobi, Ani ogé nyaho ngambil gambar, malah resep ka jero haté.

Ciri Khas:
Dina grup, teh Ani teh khas ku gigireun sorangan anu sok ngajajahan sareng pinter ngaleutik haté nu geus adi.

Sajarah Karir:
Geus melewati beberesan karir, anu ngahontal ngaranna milarian tangtu peuteuy. Katempoan manéhna téa lalajoan dina hal-hal anyar nu naroskeun kabéh hal.

Sifat:
Téh Ani teh boga sifat anu rada-wungkul, tangtu, sareng ramah. Éta sifatna anu nyandak tina pangajaran kiwari sareng urang sunda di alam lingkungan.

Rumpaka:
Sadayana, terima kasih pikeun waktos anjeun anu nyobian nulis biografi anu teu saeutik kénéh.

Tulungtuh:
Dina kalawan, anjeun teh Ani teh tiasa dipikacat ka numut ngeunaan ka tindakan sareng kebiasaan nu lajeng dipikacat dina tulisan biografi nu bisa nulungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *